• Historie de Wik

Historie

De eerste notities die wij in het archief hebben over de oprichting van stichting GeJeJong - De Wik dateren van 18 juli 1958. Toen werd er nog gesproken van het 'Zorgenkind'. Na een oriënterende fase werd op 11 augustus een voorlopig bestuur benoemd:

Adviserend: Dhr. Vermeer
Voorzitter: Dhr. Phillipsen
Secretaris en penningmeester: Dhr. Rooijackers
Leden: Dhr. Bouwmans, Dhr. v Achten, Dhr. Geven, Dhr. v.d. Berkmortel, Dhr. Verberne

Op 26 augustus 1958 werd in zaal van J. vd Mortel de oprichtingsvergadering gehouden en werd de Oudervereniging Het Zorgenkind een feit. Het doel van de vereniging was om de zorgen die men had over het " geestelijk of lichamelijk gestoorde kind" met elkaar te delen. Vooral de vraag hoe het verder ging met het kind als de ouders er niet meer zouden zijn speelde op. Een jaar later werd wederom een zeer druk bezochte vergadering gehouden waarbij een aantal forumleden vragen van de ouders beantwoordden. Uit de samenstelling van het forum kunnen we afleiden welke vragen er toen vooral leefden.

Dhr. H.H. A. Swinkels: wethouder sociale zaken
Dhr. L. Verberne: directeur Boerenleenbank
Dhr. J. van Loon: directeur arbeidsbureau
Dhr J. Wassenberg: directeur werkplaats Peelland

Er kwamen onder andere vragen over invaliditeitsverzekeringen, militaire dienst, belasting faciliteiten, kindertoelage, alimentatieplicht, huisarbeid, bijstand sociale dienst, omgang van geestelijk gehandicapten met anderen, rentekaart en vrijwillige verzekering. In eerste instantie voorzag de oudervereniging haar leden dus vooral van informatie. Daar was erg veel behoefte aan. Pas later zou daar het aanbieden van activiteiten bijkomen.

Waar nu de Wik is was vroeger confectieatelier de Adma gevestigd. In 1982 is het gebouw aangekocht door stichting Gejejong op initiatief van pater Rompa.

Contactgegevens

Ontmoetingscentrum De Wik
Hellemanstraat 2b
5751 HT Deurne
Telefoon: 0493-317927
Email: info@de-wik.nl

Vrijwilliger worden?

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers!

Dus schroom niet en neem contact op zodat u iets kunt betekenen voor mensen die het zo hard nodig hebben.

 

 

Onze missie

Onze missie luidt:
Stichting Gejejong / de Wik biedt de doelgroep een breed pakket aan activiteiten, betrokkenheid, sociale contacten en gezelligheid met aandacht voor individuele behoeften. Dit alles op een respectvolle wijze voor ieders kennis, kunde en behoefte.